Állásajánlatok
Állást keresőknek
Munkaadóknak
Programok
Közfoglalkoztatás
Képzési ajánlatok
Pályázatok
Statisztika
Hirdetmények
Hírek, információk
Közérdekű adatok
Közérdekű munka
Eseménynaptár
Kapcsolatfelvétel
Elérhetőségek
NFA-2019-KKV mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatásaNyomtatás
A Pénzügyminisztérium újabb 3,5 milliárd forint összegű nyílt pályázatot hirdet a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására.


A pályázat a kormány gazdaságpolitikai és foglalkoztatáspolitikai célkitűzéseivel összhangban a kkv-szektor versenyképességének növelését támogatja az új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások segítésével. A KKV-k továbbra is új eszközöket, gépeket szerezhetnek be, illetve a támogatási összeget ingatlanvásárlásra vagy bérleti díjakra is fordíthatják (tárgyi eszközökhöz, épületekhez kapcsolódóan).

 

A beruházásra irányuló munkahelyteremtő támogatás budapesti telephely esetén csekély összegű (de minimis) támogatásként nyújtható.

 

A támogatás összege új munkahelyenként 1,7 millió forint lehet, ezen felül a pályázók kiegészítő támogatásként:

 

  • kiközvetített álláskereső foglalkoztatása esetén új munkahelyenként további 700 ezer forint,
  • amennyiben az elmúlt 12 hónap alatt kizárólag közfoglalkoztatási jogviszony keretében foglalkoztatott álláskereső személy felvételét vállalják, új munkahelyenként további 1,5 millió forint,
  • amennyiben a beruházás befejezését követően a hatodik életévét be nem töltött gyermekét saját háztartásában nevelő nő foglalkoztatását vállalják a pályázók, új munkahelyenként további 1,5 millió forint támogatást kaphatnak.

 

A munkáltatónak a 2 éves foglalkoztatási kötelezettség mellett vállalnia kell, hogy a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a beruházás befejezésétől számított 3 évig folyamatosan fenntartja és működteti az érintett térségben.

 

A támogatási programot két ciklusban hirdetik meg, 2019. március 19. napjától 2019. április 22. napjáig, illetve 2019. augusztus 1. napjától 2019. szeptember 5. napjáig. A pályázaton való részvétellel, a pályázat feltételeivel és elkészítésével kapcsolatban a beruházás helye szerinti kormányhivatal foglalkoztatásért felelős szervezeti egysége ad tájékoztatást.

 

Pályázati felhívás

Általános útmutató

Hatósági szerződés minta

 

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Adatlap a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásának támogatása című pályázati felhíváshoz

 

2. sz. melléklet: Adatlap a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásának támogatása című pályázati felhívás keretében tervezett beruházás költségeinek tekintetében

 

3. sz. melléklet: A pályázat szöveges része

 

4. sz. melléklet: Tájékoztató adatok a tervezett beruházáshoz igényeltállami támogatások intenzitásáról

 

5. sz. melléklet: Nyilatkozat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás esetén

 

6. sz. melléklet: Nyilatkozat saját forrás rendelkezésre állásáról

 

7. sz. melléklet: Nyilatkozat egyéni vállalkozó esetében

 

8. sz. melléklet: Tájékoztató a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén átlátható szervezetről

 

9. sz. melléklet: Tájékoztató a mikro-, kis-és középvállalkozások besorolásáról

 

10. sz. melléklet: Tájékoztató a de minimis támogatás szabályairól (támogatást pályázóknak)

 

11. sz. melléklet: Tájékoztató a „nehéz helyzetben lévő vállalkozás” fogalmának meghatározásáról

 

12. sz. melléklet: Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok

 

13. sz. melléklet: A pályázat mellékletét képező Nyilatkozatok

 

14. sz. melléklet: Az Európai Unióról szóló Szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata

 

Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11.
Tel.: (1) 477-5700 Fax.: (1) 477-5800 E-mail: foglalkoztatas.fovaros@ffo.bfkh.gov.hu