Állásajánlatok
Állást keresőknek
Munkaadóknak
Programok
Közfoglalkoztatás
Képzési ajánlatok
Pályázatok
Statisztika
Hírlevél
Hírek, információk
Közérdekű adatok
Közérdekű munka
Eseménynaptár
Kapcsolatfelvétel
Elérhetőségek
2014. évre szóló Pályázati felhívás és Tájékoztatás a vállalkozóvá válást elősegítő támogatások elnyeréséreNyomtatás
Figyelem! A 2014. évre szóló Pályázati felhívás és Tájékoztatás a vállalkozóvá válást elősegítő támogatások elnyerésére a) pontjában rögzített támogatási forma 2014. október 9-től felfüggesztésre került. A tőkejuttatásos pályázat október 9-től nem nyújtható be.

A pályázat b) és c) pontjában rögzített támogatási forma 2014. nove,ber 25-től felfüggesztésre kerül forráskimerülés miatt.
 

A Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ (továbbiakban: BFKHMK) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) 17. §-a és a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 10. §-a alapján pályázatot hirdet álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásra.

 

A támogatás célja

 

 

Azon álláskeresők, illetve rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek támogatása, akik önmaguk foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, vagy gazdasági társaság – a társaság tevékenységében személyesen közreműködő – tagjaként, vagy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldják meg.

 

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás formái:

a)   legfeljebb 2 millió Ft összegig terjedő tőkejuttatás támogatása vissza nem térítendő formában;

b)   legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig (101.500 Ft/hó) terjedő támogatás;

c)   a vállalkozói tevékenység megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségei, legfeljebb 50.000 Ft értékben.

Már működő gazdasági társasághoz való csatlakozás esetén a b) pontban meghatározott támogatási forma nem igényelhető.

 

Az a) pontban meghatározott támogatás pályázati eljárás alapján, a b) és c) pontban meghatározott támogatások kérelemre nyújthatók.

Az a) pontban meghatározott, tőkejuttatás támogatásra vonatkozó pályázatot 2014. április 01-jétől - 2014. november 30-ig postai úton lehet benyújtani a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központhoz (1364 Budapest Pf. 244.).

 

A b) és c) pontban szereplő támogatásra vonatkozó kérelmet az álláskeresőnek a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes kerületi munkaügyi kirendeltségen kell benyújtani. A kérelmek benyújtására 2014. március 11-étől - 2014. november 30-ig van lehetőség.    

 

 

A tőkejuttatás és a legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatás, valamint a szaktanácsadás költségeinek megtérítése együttesen és külön-külön is nyújthatóak. Amennyiben a) és b) vagy a) és c) vagy a) és b) és c)  támogatás típust együttesen igénylik, ezen támogatásokra a pályázatot és a kérelmet egyidejűleg kell benyújtani a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központhoz (1364 Budapest Pf. 244.).

 

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a fovaroskh-mk.boo@lab.hu e-mail címen.

 

Budapest, 2014. március 11.

 

 

Részletes pályázati felhívás:

Pályázati felhívás

 

 

Kötelezően benyújtandó mellékletek:

1. sz. melléklet tőkejuttatás támogatásához

2. sz. melléklet tőkejuttatás támogatásához

3. sz. melléklet tőkejuttatás támogatásához

4. sz. melléklet tőkejuttatás támogatásához

 Pályázati űrlep tőkejuttatás támogatásához

 

Kérelem 6 havi minimálbérnek megfelelő juttatás/szaktanácsadás támogatáshoz

Üzleti terv melléklet 6 havi minimálbérnek megfelelő juttatás támogatásához

 

Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11.
Tel.: (1) 477-5700 Fax.: (1) 477-5800 E-mail: foglalkoztatas.fovaros@ffo.bfkh.gov.hu